În lumea basmului- teatru de păpuși

În anul școlar 2014-2015 elevii claselor a V-a si a VI-a au fost implicați într-un program de instruire  POSDRU „Formarea de competențe-cheie la elevii din învățământul gimnazial, prin implicarea activă și conștientă a părinților”, stabilit prin proiectul „Îmbunătățirea rezultatelor școlare ale elevilor din învățământul gimnazial” și a vizat formarea unor competențe cheie de comunicare și exprimare artistică, prin implicarea conștientă și a părinților acestora.

În cadrul acestui proiect, s-a desfășurat și atelierul tematic „În lumea basmelor- teatru de păpuși”, unde elevii claselor a V-a A și a VI-a C au avut oportunitatea de a-și folosi latura sensibilă, disponibilitățile creative, abilitățile actoricești, capacitatea de a lucra în echipă, atât în timpul programului școlar cât și în afara acestuia, de a-și îmbunătăți comunicarea cu părinții acestora. Activitățile s-au desfășurat etapizat: conceperea unui scenariu, pe baza unui text narativ dat în bibliografie, lectura expresivă a scenariului, împărțirea rolurilor în cadrul grupei de elevi confecționarea păpușilor și a decorului, reprezentațiile scenice. Ei au optat pentru păpușile mânuite sau cele cu sfori, elevii de clasele a V-a și aVI-a devenind veritabili păpușari. Pentru procurarea necesarului de materiale și a uneltelor de lucru au fost sprijiniți de părinți, iar conceperea propriu-zisă a păpușilor a  început în clasă, sub îndrumarea profesorului și continuată acasă. Din nou, elevii și-au pus în practică latura creativă, dar mai ales îndemânarea și răbdarea de a confecționa obiecte.

1 Continuarea