La sfârșitul anului școlar se numără…performanțele

DSCF6677

Dacă toamna se numără bobocii, la sfârșitul anului școlar se numără performanțele școlare dintr-un an întreg. Este și cazul elevilor merituoși ai Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu”, care, în urma participării cu succes la concursuri și olimpiade școlare, au fost răsplătiți de către școală cu o excursie la București. Elevi olimpici de la clasa a III-a și până la a VIII-a, însoțiți de învățători și profesorii lor, s-au bucurat de o zi extraordinară petrecută în capitala țării.

Prima destinație a fost Palatul Parlamentului, unde excursioniștii au admirat una dintre cele mai mari clădiri din lume cu încăperi somptuoase, botezate după numele unor iluștri istorici si oameni de cultură. Au pășit pe covoarele imense pe care se plimbă mai marii țării și au pătruns în sălile de ședință, unde privirea a poposit multă vreme pe ornamentele luxuriante ale pereților, pe pardoselile mozaicate și pe candelabrele maiestuoase din cristal.

Următorul popas a fost la Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa, unde, cu mic cu mare au fost uimiți de exponatele foarte bine conservate și păstrate în vitrine imense. Aveau impresia că pun mâna pe păsări, pești și animale aparținând unor ecosisteme de pe toată suprafața pământului, schelete de elefant, reptile, păianjeni și maimuțe. Micii vizitatori au fost fascinați de plăcuțele de prezentare cu butoane interactive disponibile în limba română și engleză.
Excursia a continuat cu un periplu prin centrul Bucureștiului, unde au admirat cele mai importante instituții: Televiziunea română, spitale, Universitatea, Opera Națională etc.
Conducerea școlii a promis elevilor olimpici că vor repeta experiența și în anul școlar următor, dacă se vor dovedi la fel de interesați de aventura cunoașterii și dacă vor obține la fel de multe premii la nivel județean sau chiar național.

Donație de cărți

Ai o carte de care nu mai ai nevoie? Dă-o mai departe.

Un copil sigur are nevoie de ea.

carte1 carte2 GHIDUL DONATORULUI DE CARTE CARE ARE INIŢIATIVĂ:

  1. Te uiţi prin biblioteca ta de acasă şi vezi ce cărţi nu îţi mai trebuie şi de care altcineva ar putea avea nevoie mai mare (sau dacă te simţi mai generos, cumperi cărţi special pentru asta).
  2. Te gândeşti la o “dedicaţie” (sau hai mai bine să-i spunem mesaj) pe care vrei să i-o transmiţi copilului care va citi cartea respectivă. Dacă vrei să laşi cartea intactă, poţi să scrii pe o foaie sau o felicitare ori altceva (be creative!).
  3. Duci cărţile la biblioteca şcolii
  4. Dacă ai nevoie de informaţii suplimentare ne contactezi pe email, prin intermediul site-ului www.scoala.mihaieminescu.ro, sau la biblioteca şcolii.
  5. Apoi mai bifezi o faptă bună în jurnal.

carte3Recomandare importanta: Este indicat ca toate cărţile donate să fie utilizabile, noi sau într-o stare foarte bună, şi ar fi ideal să fie pentru copii şi/sau tineri. Cu cât este mai veche o carte, cu atât ea devine mai nocivă din punct de vedere biologic, din cauza ciupercilor şi bacteriilor care se dezvoltă acolo. Copiii au o sensibilitate sporită la aceşti agenţi.

carte4Potenţialii donatori trebuie să trimită o ofertă cu lucrările pe care intenţionează să le doneze, în vederea realizării selecţiei titlurilor de interes pentru colecţiile bibliotecii.
Persoanele interesate care doresc să facă donaţii bibliotecii noastre, sunt rugate să ne contacteze la sediul scolii.

Biblioteca Şcolii Gimnaziale “Mihai Eminescu” are un  fond de carte, aproximativ 15.000 de documente.  De-a lungul timpului, colecţiile bibliotecii s-au îmbogăţit prin achiziţie curentă şi retrospectivă şi prin donaţii, acestea din urmă având o pondere destul de însemnată în completarea fondurilor.
Biblioteca  şcolii mulţumeşte tuturor donatorilor, care au facilitat includerea, în colecţiile bibliotecii, a numeroase documente necesare desfăşurării actului educaţional.

 

 

 

Bibliotecar, Adriana Ciubotaru

Istoria pe placul elevilor

În fiecare an, lecţia „Seniori şi vasali” se dovedeşte a fi un prilej de reală satiafacţie pentru elevi, dar şi pentru mine, ca profesor. Depunerea jurământului de vasalitate şi intrarea în rândurile cavalerilor devin subiecte ale unor scenarii cu personaje bine definite. Ţinute potrivite, arme şi armuri, toate confecţionate de elevi ai claselor a VI-a, ne trimit până departe, în Evul Mediu. Pentru o oră, trecutul reînvie şi ne face martori ai unor momente deosebite. Scenarişti, regizori, dar şi actori pricepuţi, elevii se întrec în a fi cât mai credibili.

Lecţie susţinută de prof. Vârlan Tinca la clasa a VI a A.

IMG_3036

IMG_3028 IMG_3255 IMG_3258 IMG_3259

„De veghe la căpătâiul planetei”

Proiect educaţional

Concurs interjudeţean de ecologie

2013 – 2014

La începutul acestui an şcolar, Şcoala gimnazială „Mihai Eminescu” din oraşul Buhuşi –jud. Bacău, împreună cu Şcoala gimnazială Sărata, comuna Sărata, jud. Bacău au demarat proiectul educaţional „De vaghe la căpătâiul planetei”, desfăşurat sub forma unui concurs interjudeţean de ecologie. Coordonatoarele proiectului, doamnele profesoare Tinca Vârlan de la Şcoala gimnazială „Mihai Eminesu”, Buhuşi-Bacău şi Monica Maria Ioniţă, Şcoala gimnazială Sărata, com. Sărata-Bacău au reuşit să antreneze în desfăşurarea proiectului un număr impresionant de elevi şi cadre didactice, care au participat cu entuziasm la toate activităţile propuse.

Având în vedere afirmaţia, „natura a existat fără om, dar omul nu poate exista fără natură”, conştientizăm faptul că avem datoria să cunoaştem şi să ocrotim natura. Grija faţă de natură, de mediul înconjurător trebuie să fie o componentă esenţială a dezvoltării morale a tinerei generaţii. Prin acest proiect, ne-am gândit să facem front comun – copii şi adulţi – şi să încercăm să schimbăm în bine mentalităţile şi comportamentele oamenilor, mai ales ale tinerilor, privind respectul pentru mediu, pentru o convieţuire armonioasă între cetăţenii comunităţii.

Proiectul de educaţie ecologică, „De veghe la căpătâiul planetei”, are ca obiective sensibilizarea elevilor şi îndrumarea lor către promovarea unor atitudini responsabile faţă de mediul înconjurător, dar şi responsabilizarea societăţii civile prin informare, conştientizare şi educare.

Grupul ţintă al proiectului a cuprins a cuprins elevi, cadre didactice şi părinţi de la cele două şcoli coordonatoare şi din unităţile partenere.

Desfăşurat în perioada 21 octombrie 2013 – 18 iunie 2014, proiectul a cuprins cinci activităţi:

1. „Participă şi tu!” – constituirea grupului ţintă şi încheierea de protocoale de colaborare;

2. „Scrisoare către adulţi” – afişe, pliante, eseuri realizate de elevii celor două şcoli coordonatoare şi fotografii cu activitatea desfăşurată de la unităţile partenere;

3. „Învăţăm să preţuim natura” –  colectare de maculatură;

4. „Un mediu mai curat – o lume mai sănătoasă” – expoziţii de desene, postere, pliante cu mesaje ecologice, creaţii literare referitoare la problemele globale ale mediului;

5. „Gala media” – premierea elevilor.

Într-un cadru festiv, miercuri, 18 iunie 2014, a avut loc premierea elevilor. Remarcabilă a fost activitatea desfăşurată de elevii: Ţârdea Teodora, cls. a III-a A, îndrumată de doamna învăţătoare Maria Fercu, Poeţel Amalia -Cristina, cls. a III-a B, înv. Manuela Bulete, Andrei Delia, Secure Diana – Elena şi Sileni – Sandu Rebecca, cls. a III-a C, înv. Liliana Butuc, Apostică Alexia, Derlă Andra, Bitire Ana Patricia, cls. a IV – a B, înv. Violeta Şerban, Zetu Crina – Teodora, cls. a V – a A, prof. Vlad Barburescu, toţi de la Şcoala gimnazială „Mihai Eminescu”, Buhuţi –Bacău; Balaj Daria, Pasăre Melania, Pâşcu Agripina şi Podaru Miruna, cls. a III–a de la Liceul tehnologic „Constantin Cantacuzino”, Băicoi – jud. Prahova, Mătuşa Alin Petrişor, cls. a VII- a şi Pătraşcu Ştefania Mihaela, cls. a V – a de la Şcoala gimnazială Corbii Mari – jud. Dâmboviţa.

Pentru anul şcolar următor, ne propunem să avem o participare mult mai largă aşa încât proiectul nostru să capete un caracter naţional.

IMG_2352 IMG_2359 IMG_2377

 

Popas în lumea basmului

            În anul școlar 2013-2014, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” a desfășurat ediția a II-a a proiectului educațional național”Popas în lumea basmului’’ înscris în CAER, poziţia 212, pagina 8, care a reunit un număr de 20 de școli participante din tot atâtea județe ale țării. Activitățile proiectului au invitat elevii claselor a V-a să călătorească, alături de personajele de basm, într-o lume unde totul devine posibil, unde forțele potrivnice, care agasează de cele mai multe ori individul, sunt mereu învinse. Poposind în lumea basmului, elevii aflați la început de gimnaziu au învățat ce înseamnă principii morale valorizante (adevărul, dreptatea, cinstea, generozitatea etc), urmărind traseul evolutiv al eroului, un adevărat model comportamental pentru tânăra generație.

            Activitățile proiectului, ca și anul trecut, s-au derulat pe trei secțiuni:

a)       literară, în care elevii de clasa a V-a au creat basme proprii, respectând particularităţile stilistice ale acestui tip de scriere;

b)      artistico-plastică, unde li s-a cerut crearea unor machete şi a unor desene, reprezentând o scenă dintr-un basm preferat;

c)      dramaturgie, prin care colegii de la clasa a V-a şi-au pus în practică abilităţile actoriceşti, prin scenete după basmele studiate şi, la solicitarea lor, după basmele create de ei înşişi.

Diseminarea rezultatelor proiectului a avut loc în luna mai 2014, în cadrul Cercului pedagogic al profesorilor de limba şi literatura romănă, zona Buhuşi.

Dintre cele 41 de lucrări literare înscrise în concurs, premiul I a fost obținut de o elevă din clasa a V-a de la o școală din Galați, premiile al II-lea, al III-lea și mențiuni fiind obținute de mai mulți elevi. Grigoroiu Maria din clasa a V-a C de la școala noastră a fost fericita posesoare a unuia dintre premiile al II-lea ale concursului. La secțiunea artistico-plastică, juriul a hotărât ca premiul I să plece către un grup de doi elevi din București, urmând ca premiul al II-lea să fie câștigat de două eleve ale școlii noastre, respectiv Iobașa Bianca și Murariu Bianca, ambele din clasa a V-a C, colectiv care a fost implicat în activitățile proiectului. Celelalte premii au plecat către alți concurenți care au dorit să recepteze basmul prin intermediul acestor activități practice. La cea de-a treia secțiune, dramaturgia, a fost o participare mai slabă, prima poziție fiind ocupată de elevi ai școlii noastre. De altfel, cele mai reușite produse ale activităților noastre de proiect vor putea fi vizualizate și pe site-ul școlii, dar vor fi expuse și pe holurile instituției.

Așteptăm cu același interes desfășurarea celei de-a treia ediții a concursului și în anul școlar următor, adresându-vă tuturor invitația de a face  un popas în lumea fascinantă a basmului popular autohton.

 Profesor,

Lăcrămioara Găină

IMG_0237 IMG_0238 IMG_0239 IMG_0240 IMG_0241 IMG_2237 IMG_2239 IMG_2241 IMG_2242 IMG_2247 IMG_2248 IMG_0231 IMG_0232 IMG_0233 IMG_0234 IMG_0235 IMG_0236

ÎMPREUNĂ PENTRU ZÂMBETUL PĂMÂNTULUI

Păstrăm Pământul o planetă vie? Depinde de fiecare dintre noi, indiferent de instituţie, sector de activitate, etnie sau rasă! Tema de anul acesta a Zilei Mondiale a Mediului sărbătorită pe data de 5 iunie este „Economia verde”.

În contextul crizei economice actuale, Economia Verde vine ca o alternativă viabilă pentru îmbunătăţirea condiţiilor sociale şi a riscurilor de mediu.

Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) identifică zece domenii în care fiecare dintre noi putem contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii şi păstrarea Pământului o planetă vie pentru noi şi generaţiile viitoare. Este vorba despre agricultură, energie, turism, deşeuri, producţie şi industrie, construcţii, pescuitul, sivicultura, transporturile şi apa.

În cadrul proiectul şcolii noastre ,,Împreună pentru zâmbetul Pămîntului”, ajuns la a 9-a ediţie, dedicat Zilei Mediului, au fost realizate următoarele activităţi:

 Au fost premiaţi elevii care s-au implicat în Campania de colectare a deșeurilor electrice organizată de Primăria Buhuşi, de către sponsorul GYNDANY IMPEX;

 A fost conturat unul din pereţii şcolii cu desene realizate de echipe de elevi din toate clasele gimnaziale care trebuia pictat, dar din cauza condițiilor meteo a trebuit să amânăm activitatea;

 Am realizat un flash-mob, la care au participat peste 150 de elevi din ciclul gimnazial.

Ziua copilului

Daca cei “mici” au cantat si au dansat la Casa de cultura, “copii mai mari” au dansat in curtea scolii.

La multi ani!

Un mărțișor pentru un zâmbet

Suntem un colectiv de elevi și de cadre didactice dintre cele mai unite. Sudate în ani de experiență pedagogică și schimbări economico-sociale, am reușit să transmitem elevilor noștri, dincolo de cunoștințe și deprinderi, o virtute rară: compasiunea. Am fost alături de ei și de familiile lor atunci când a fost nevoie și ei au preluat această trăire, devenind adevărați ”samariteni milostivi”. Această dăruire s-a văzut mai ales atunci când o colegă din clasa a IV a , Tanasă Monica, a rămas în urma unui accident, fără aparatul auditiv, absolut necesar pentru a-și desfășura activitățile zilnice. Fiecare dintre colegi și-a dorit să o ajute. Propunerea din cadrul Consiliului Consultativ al Elevilor a venit firesc, fără a mai fi nevoie de dezbateri și de voturi pentru a fi acceptată: un spectacol caritabil pentru Monica !

Copiii s-au mobilizat în timp record : patru zile. Au închiriat sala, au pus afișe , au aranjat baloane, stația, numerele, prezentarea, repetițiile. Au fost clipe când am văzut dincolo de elevul slab sau poznaș, plin de fițe sau dornic de a fi altcineva, apatic sau neastâmpărat. Am văzut dorința de a fi de folos, de a nu renunța, chiar dacă noi, maturii, nemulțumiți de rezultatul repetițiilor ceream din două în două ore anularea spectacolului de teama unui eșec de ” imagine”. Au repetat în pauze, în timpul lor liber, cerând insistent să le mai vedem încă o dată numărul. Și au reușit. Dacă nu prin actul artistic de amatori profesioniști , atunci prin altruism și tenacitate.

Spectacolul a fost deschis de piticii din clasa a II-a A, ai doamnei învățătoare Anghelina Aurora, urmând apoi elevii de gimnaziu. Atmosfera a fost când romantico- nostalgică prin cântece închinate mamei, acompaniate la chitară, sau veselă, cu lacrimi de râs datorită celebrei de acum trupă ”FamiliaȚăndărică”, plină de antren prin dansurile celor de la”Little dancers”, ”Mafia”, ”H2O”, Devrim Can, sau prin ritmurile muzicii populare interpretate de Briana Olteanu.

Un număr impresionant de oameni a renunțat pentru un timp să se mai preocupe de propriile probleme pentru a căuta o cale de a fi de ajutor unui copil, pe care, poate, nici nu-l cunoșteau. Domnul Văleanu M. a stat o zi lângă protagoniști reglând sunetul, ajustând, ordonând, mixând. Elevii de la clasele a VII-a B și a VII-a C au dovedit că au nu numai talent, ci și spirit întreprinzător, unind în jurul lor copii cu suflete mari.

Mulțumim tuturor celor care au donat un ”mărțișor” pentru ca Monica să ne poată auzi cuvintele, să ne înțeleagă tristețea sau veselia din voce, să zâmbească din nou.
Mulțumim mai ales că ați dovedit acestor copii inimoși că bunătatea, sacrificiul de sine, dragostea față de cel de lângă tine nu a dispărut.

Prof. Sandu Elena
Școala Gimnazială ” Mihai Eminescu”- Buhuși

Dor de Eminescu

Miercuri, 15.01.2014, amfiteatrul şcolii a găzduit seria manifestărilor anuale „Dor de Eminescu”, închinate poetului care ne-a înscris în cultura universală şi al cărui nume îl poartă instituţia noastră. S-au sărbătorit 164 de ani de la naşterea poetului, a cărui creaţie a devenit un prilej de educare sentimentală pentru toate generaţiile.

Activităţile din prima parte a zilei i-au avut ca protagonişti pe cei mici, de la clasele II a B( învăţătoare Minodora Rachieru) şi a III a B (învăţătoare Manuela Bontaş) din ale căror glasuri s-a simţit emoţia poziilor eminesciene. În partea a doua a zilei, elevii de gimnaziu, coordonaţi de prof. Ernestina Dochia şi Lăcrămioara Găină, l-au comemorat pe marele poet, printr-un program cultural-artistic derulat pe trei secţiuni:

a) un periplu prin viaţa şi opera acestuia, prin intermediul unei prezentări PowerPoint;
b) un recital de poezie şi cântece pe versuri eminesciene, acompaniate de chitară;
c) un concurs vizând cunoaşterea creaţiilor marelui poet, la care au participat elevi din toată şcoala, la final câştigătorii fiind premiaţi în cadru festiv.