În lumea basmului- teatru de păpuși

În anul școlar 2014-2015 elevii claselor a V-a si a VI-a au fost implicați într-un program de instruire  POSDRU „Formarea de competențe-cheie la elevii din învățământul gimnazial, prin implicarea activă și conștientă a părinților”, stabilit prin proiectul „Îmbunătățirea rezultatelor școlare ale elevilor din învățământul gimnazial” și a vizat formarea unor competențe cheie de comunicare și exprimare artistică, prin implicarea conștientă și a părinților acestora.

În cadrul acestui proiect, s-a desfășurat și atelierul tematic „În lumea basmelor- teatru de păpuși”, unde elevii claselor a V-a A și a VI-a C au avut oportunitatea de a-și folosi latura sensibilă, disponibilitățile creative, abilitățile actoricești, capacitatea de a lucra în echipă, atât în timpul programului școlar cât și în afara acestuia, de a-și îmbunătăți comunicarea cu părinții acestora. Activitățile s-au desfășurat etapizat: conceperea unui scenariu, pe baza unui text narativ dat în bibliografie, lectura expresivă a scenariului, împărțirea rolurilor în cadrul grupei de elevi confecționarea păpușilor și a decorului, reprezentațiile scenice. Ei au optat pentru păpușile mânuite sau cele cu sfori, elevii de clasele a V-a și aVI-a devenind veritabili păpușari. Pentru procurarea necesarului de materiale și a uneltelor de lucru au fost sprijiniți de părinți, iar conceperea propriu-zisă a păpușilor a  început în clasă, sub îndrumarea profesorului și continuată acasă. Din nou, elevii și-au pus în practică latura creativă, dar mai ales îndemânarea și răbdarea de a confecționa obiecte.

1 2 3

Atât scenariul, cât și păpușile, dar și decorul fiecărei grupe de elevi au căpătat consistență odată cu reprezentarea scenică într-un cadru festiv, la care au participat părinții lor, alți colegi, conducerea școlii. Juriul format din colegi de clasa a VIII-a, un profesor de română, d-na bibliotecară și doamna directoare  a desemnat echipa câștigătoare, evaluată după mai mulți parametri: calitatea scenariului, prestația scenică, estetica păpușilor și a decorului, detaliile,  spiritul de echipă, originalitatea în conceperea tuturor elementelor teatrului de păpuși. Ofer spre exmplificare câteva  dintre momentele reprezentării scenice:

4

56

Elevii din grupul țintă au fost chestionați cu privire la impactul pe care proiectul l-a avut asupra lor, în ce măsură a contribuit acesta la creșterea randamentului școlar, la formarea unor competențe specifice. Citez câteva pasaje din declarațiile subiecților investigați: “ am căpătat mai multă încredere în mine, în capacitatea mea de a lucra cu textul”, “mi-a dispărut reticența de a crea texte pe diferite teme”, “m-a convins că voi îmbrățișa cariera de actor”, “m-a făcut să privesc cu alți ochi spectacolele de teatru, să-mi doresc să vizionez piese de teatru”, “am înțeles și am reconsiderat munca din spatele unui spectacol de teatru de păpuși”, “am înțeles cât e de bine să lucrezi în echipă pe un termen mai lung” etc.

Profesor,

Lăcrămioara Găină