Misiune

scoalaMISIUNEA ŞCOLII:

Educaţia este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale, dar pentru activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei societăţi echitabile bazată pe cunoastere. Învăţarea trebuie să treacă dincolo de zidurile clasei, încorporând discipline şi tehnologii complexe care să-i ajute pe elevi să se integreze într-o societate în schimbare. Învaţarea trebuie centrată pe elev, înglobând cele mai noi idei şi practici pedagogice. CDŞ-ul trebuie să se axeze pe noi discipline (informatică, tehnici de comunicare, utilizarea internetului, educaţie ecologică etc.)

Ne propunem să dezvoltăm în parteneriat cu comunitatea locală, un mediu favorabil educaţiei, bazat pe valori morale, antreprenoriale, tehnologice, informaţionale, religioase, ecologice, astfel încât fiecare elev să beneficieze de şansa de a fi educat ca bun cetăţean european, creativ dar şi critic şi autocritic, capabil să se integreze în orice ţară europeană.