ÎMPREUNĂ PENTRU ZÂMBETUL PĂMÂNTULUI

Păstrăm Pământul o planetă vie? Depinde de fiecare dintre noi, indiferent de instituţie, sector de activitate, etnie sau rasă! Tema de anul acesta a Zilei Mondiale a Mediului sărbătorită pe data de 5 iunie este „Economia verde”.

În contextul crizei economice actuale, Economia Verde vine ca o alternativă viabilă pentru îmbunătăţirea condiţiilor sociale şi a riscurilor de mediu.

Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) identifică zece domenii în care fiecare dintre noi putem contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii şi păstrarea Pământului o planetă vie pentru noi şi generaţiile viitoare. Este vorba despre agricultură, energie, turism, deşeuri, producţie şi industrie, construcţii, pescuitul, sivicultura, transporturile şi apa.

În cadrul proiectul şcolii noastre ,,Împreună pentru zâmbetul Pămîntului”, ajuns la a 9-a ediţie, dedicat Zilei Mediului, au fost realizate următoarele activităţi:

 Au fost premiaţi elevii care s-au implicat în Campania de colectare a deșeurilor electrice organizată de Primăria Buhuşi, de către sponsorul GYNDANY IMPEX;

 A fost conturat unul din pereţii şcolii cu desene realizate de echipe de elevi din toate clasele gimnaziale care trebuia pictat, dar din cauza condițiilor meteo a trebuit să amânăm activitatea;

 Am realizat un flash-mob, la care au participat peste 150 de elevi din ciclul gimnazial.