Resurse materiale

  • 16 săli de clasă;
  • 3 laboratoare- fizică, chimie, informatică conectat la internet;
  • 2 cabinete: -biologie, educaţie tehnologică;
  • o bibliotecă şcolară cu peste 14 000 de volume;
  • cabinet medical;
  • cabinet psihopedagogic, asistență psihopedagogică și logopedie
  • amfiteatru cu tablă interactivă
  • sală de sport;
  • teren de sport;

 
resurse materialeresurse materiale