Viziune

2

VIZIUNEA ŞCOLII:
Dorind o viziune dinamică, ştiinţifică, pragmatică, viziunea şcolii s-a centrat pe următoarele domenii:

– Curriculum:
– obţinerea unor rezultate competitive asigurând calitatea procesului instructiv-educativ; – stimularea performanţelor individuale ale elevilor, dezvoltarea personalităţii elevilor, formarea capacităţilor intelectuale, stimularea motivaţiei învăţării, asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală; — educaţia în sprijinul valorilor societăţii noastre.

– Resurse material-financiare:
– demararea unor lucrări care vor permite crearea uneiimagini noi. Astfel se vor putea pune în valoare atât baza materială a şcolii,resursele umane, ceea ce va duce la creşterea prestigiului şcolii în comunitatea locală;
– continuarea informatizării prin extinderea reţelei de calculatoare şi conectarea la Internet.

– Resurse umane:
-elevul trebuie să găsească în şcoală un al doilea cămin, care să-i ofere nu numai cunoştinţele necesare trecerii într-o treaptă superioară a învăţământului, ci şi un cadru propice dezvoltării personalităţii lor ca viitori cetăţeni, capabili să facă faţă cerinţelor contemporane; – stimularea cadrelor didactice nu numai în vederea perfecţionării, ci şi prin implicarea lor în actul decizional, responsabilizarea acestora;

– Relaţii comunitare:
-creşterea prestigiului şcolii prin colaborarea cu parteneri direct interesaţi, participarea şi obţinerea unor rezultate la activităţile propuse de către parteneri.